Thông cáo báo chí Hệ sinh thái đổi mới và công nghệ giáo dục trong...

[TCBC] Hệ sinh thái đổi mới và công nghệ giáo dục trong bình thường mới

Tiếp nối tinh thần “Khơi nguồn kinh tế tri thức” của Ngày hội công nghệ giáo dục - Edtech Festival 2021, ngày 24/3/2022, hội thảo “Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở và công nghệ giáo dục trong bối cảnh bình thường mới” trong khuôn khổ TECHFEST 2022.

- Advertisement -spot_img

Bài liên quan: