Thông cáo báo chí Báo cáo tổng hợp kiến nghị của 57 doanh nghiệp đề...

[TCBC] Báo cáo tổng hợp kiến nghị của 57 doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” cho 64 dự án bất động sản nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội

Bài liên quan: