CEO Cốc Cốc Nguyễn Vũ Anh

Cốc Cốc có tân CEO: Người Việt sinh ra và lớn lên ở Pháp, bằng cấp toàn trường xịn, kinh nghiệm 21 năm đủ...

Trên vai trò mới, ông Nguyễn Vũ Anh sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo, hoạch định chiến lược phát triển cho tất cả các hoạt động kinh doanh của Cốc Cốc; đồng thời, tiếp tục phát triển các sản phẩm, tính năng để phục vụ cho lợi ích của người Việt.