Chuyển đổi số

Chuyển đổi số: Động lực phục hồi và phát triển hậu COVID

Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp thích ứng linh hoạt, tiếp tục sản xuất kinh doanh trong môi trường an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, khắc phục khó khăn để bứt phá.