Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I - Năm 2023

Bình Định tổ chức “Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I – Năm 2023”

Từ ngày 9/1/2023 đến 11/1/2023, UBND, thị xã An Nhơn (Bình Định) sẽ tổ chức “Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I - Năm 2023”.Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I - Năm 2023 diễn...