Netflix

“Thủ đoạn” của Netflix

Netflix đã là một công ty dựa trên dữ liệu Vào năm 2006, Netflix công bố giải thưởng Netflix Prize, một cuộc thi tạo ra một thuật toán “cải thiện tính chính xác của những dự đoán về mức độ yêu...