Tập đoàn công nghệ Unicloud

Máy giao dịch ngân hàng tự động STM – sản phẩm chủ lực của Tập đoàn công nghệ Unicloud

Tập đoàn công nghệ đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ EMV L2 cho hệ thống máy STM Theo thống kê từ Vụ thanh toán – Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết Q3/2021, Việt Nam có khoảng...