Thành phố mới Bình Dương

Tỉnh Bình Dương: Ra mắt mô hình “Sân chơi đường phố”

 Tối ngày 2/4, Tổng Công ty Becamex IDC phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương (tỉnh đoàn Bình Dương) ra mắt Mô hình “Sân chơi đường phố” Binh...