Case Study

3 case study truyền thông sáng tạo dành cho khách sạn (P1)

1. Radisson HotelsRadisson Hotels phục vụ khách hàng đa phần là doanh nhân. Sau một thời gian nghiên cứu, khách sạn đã nhận ra rằng nhóm khách hàng nổi bật tại khách sạn này đều có chung một đặc...