Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo Tập đoàn SCG tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

Ngày 16/2/2022, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG có buổi tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại Văn phòng Chính phủ để tiếp thu ý kiến chỉ đạo về việc mở rộng đầu...